Порівняльний аналіз енергоефективності

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПОТЕНЦІАЛ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АГРОВИРОБНИЧОМУ ТА  ПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ:
РЕГИОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
 
Використовуючи данні пілотного рейтингу Ukrainian Energy Index , що базуеться на методології аналітичного центру "БЕСТ", експерти проекту пропонують оригінальні картографічні матеріали, що ілюструють стан енергоефективності та потенціал енергозбереження в агровиробництві та в агрохарчовій і переробній галузях по областях України.
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ (БЕНЧМАРКИНГ)

Одним з таких ефективних інструментів, що надає можливість підприємству постійно нарощувати продуктивність, покращувати якість своєї роботи, бути енергоефективними, є бенчмаркінг.

Бенчма

 

ркінг це процес пошуку шляхів для досягнення підвищення ефективності виробництва продукції шляхом систематичного аналізу процесів та методів роботи на різних підприємствах.

Бенчмаркінг передбачає безперервний аналіз та оцінку існуючих способів виробництва на підприємстві шляхом порівняння з найкращими внутрішніми та зовнішніми зразками з наступним впровадженням найбільш ефективних підходів.

Бенчмаркінг є дуже поширеною практикою у світі. Основна ідея бенчмаркінгу з’явилася на початку ХХ сторіччя. Найяскравішим його прикладом стало відвідання Генрі Фордом скотобійні в Чікаго. Туші висіли на гаках, а транспортер переміщував їх від одного працівника до іншого, кожен з яких виконував певну частину обробки. Такий метод виробництва надихнув Форда і він запровадив його у вигляді автомобільного конвеєра.

Навіщо потрібний бенчмаркінг:

  • щоб прагнути до досконалості.
  • щоб навчатися в інших – вивчати кращі практики
  • щоб визначити прийнятну різницю між своєю діяльністю ті діяльністю інших
  • щоб уникнути самозаспокоєння.
  • щоб підвищити ефективність.

Бенчмаркінг у сфері енергоефективності дозволяє з’ясувати наскільки підприємство ефективно використовує енергетичні ресурси порівняно із конкурентами та найкращими подібними підприємствами у галузі. За його допомогою можна визначити місця перевитрат енергоресурсів. Наприклад на якому з етапів втрачаються енергоресурси: при генерації, транспортування чи при споживанні під час вироблення продукції.

Але не обов’язково застосовувати лише конкурентний або галузевий різновид бенчмаркінгу. Цей метод є гнучким і дозволяє порівнювати підприємства різних галузей повністю або окремі процеси, цехи чи ділянки. Наприклад, можна провести аналіз таких питань як:

  • Наскільки більшим ми споживаємо на опалення адміністративних приміщень ніж інші? Чому? Як це вирішити найдешевшим шляхом?
  • Чому ми споживаємо більше електричної енергії на охолодження продукції ніж інші підприємства? Який найкращий шлях до зниження цього показника?
  • На скільки відсотків можна знизити оплату за електроенергію застосувавши тризонний тариф? Чому серед інших підприємств деякі при цьому досягають більшої економії ніж інші?
  • Які вторинні джерела теплової енергії використовують інші підприємства для гарячого водопостачання?

Це лише декілька питань які можна висвітлити за допомогою бенчмаркінгу, але економічний ефект після одержання результатів та впровадження найкращих практик може дати підприємству значну економію енергоресурсів.

З методикою бенчмаркину, практикою  його застосування для українських підприємств можна  ознайомитись із звітів з бенчмаркінгу цукрової, кондитерської, хлібо-пекарської, масло-жирової, молочної, консервної, спиртової підгалузей агропереробної та харчової промисловості, що були підготовлені командою експертів проекту  Глобального екологічного фонду (ГЕФ) та Агентства ООН з Промислового Розвитку (ЮНІДО) – «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в агро-харчових та інших малих і середніх підприємствах (МСП)  України». Повні версії звітів доступні на нашому сайті.

Нижче доступні для завантаження презентаційні матеріали з прикладами проведеного порівняльного аналізу.

UNIDO_roundtable_Maslikov_UA v2

UNIDO_roundtable_Chukhno_UA v2

UNIIUKRE 01 DRAFT_Best Practice

UNIDO_roundtable_Chernyavsky_UA v2.

UNIIUKRE 01 DRAFT_International Benchmarking

Rozen Benchmarking January 2013

Реєстрація

Зареєструйтесь, будь ласка

Пароль буде вислано на E-mail

Авторизуватись на сайті

Увійдіть в свій кабінет