Адаптація законодавства

Адаптація українського законодавства у сфері енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії до законодавства ЄС

Однією з основних складових залучення економічної системи України до економічного простору ЄС є досягнення певного рівня узгодженості законодавства нашої країни з правовими нормами Європейського Союзу. Зближення українського законодавства із сучасною європейською системою права обумовлюватиме розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної діяльності українського суспільства.

Проголошена стратегічна євроінтеграційна спрямованість України, яка набула практичного втілення в останні роки, обумовлює необхідність активізації процесу адаптації українського законодавства у сфері енергоефективності та використання ВДЕ до законодавства ЄС, що є одним із важливих засобів забезпечення міжнародної конкурентоздатності вітчизняної економіки, а також інструментом та однією з необхідних передумов, що гіпотетично відкриває можливість членства в організації і, водночас, є стимулом для удосконалення власної енергетики.

В Україні процес адаптації українського законодавства у сфері енергетики до законодавства ЄС (Acquis Communautaire) носить швидше односторонній характер та є добровільним кроком назустріч ЄС, адже Україна не є державою-членом Європейського Союзу і не бере участі в нормотворчих процесах на рівні ЄС.

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є міжнародним зобов’язанням, передбаченим Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством від 14 червня 1994 року, за якою Україна зобов’язується наближувати чинне законодавство до законодавства Співтовариства у пріоритетних сферах. Адаптація енергетичного законодавства визначена пріоритетною сферою відповідно до Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» № 1629-IV від 18 березня 2004 року.

Метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи України Acquis Communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Cоюзом до держав, які мають намір вступити до нього.

Більш детальну інформацію по цьому питанню можна отримати за допомогою Системи управління інформацією з питань адаптації законодавства

Лінки:

Указ Президента України «Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)»  № 148/98 від 24.02.1998 р.

Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» № 615/98 від 11.06.1998 р.

Постанова КМУ «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» № 1496 від 16.08.1999 р.

Постанова КМУ «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» № 1365 від 15.10.2004 р.

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (ратифіковано Законом України № 1430-IV від 04.02.2004 р.)

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства від 25.10.2005 р. (дата набрання чинності для України: 01.02.2011 р.)

Директива 2003/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 96/92/ЄС від 26.06.2003 р.

Директива 2001/77/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи щодо створення сприятливих умов продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних енергоджерел, на внутрішньому ринку електричної енергії від 27.09.2001 р.

Завантаження:

Реєстрація

Зареєструйтесь, будь ласка

Пароль буде вислано на E-mail

Авторизуватись на сайті

Увійдіть в свій кабінет