Законодавство ЄС

Основними правовими актами, які видають інститути ЄС, є регламенти, які приймаються Радою ЄС, Радою ЄС і Європейським парламентом спільно та Європейською Комісією. Це акти загального характеру і прямої дії. Вони застосовуються безпосередньо в усіх державах-членах ЄС і не потребують впровадження у національне законодавство окремо взятих країн.

Другу групу складають директиви. Вони приймаються тими ж інститутами, але відрізняються тим, що в них формулюються загальні цілі і завдання, які ставляться перед державами-членами. Те, як їх впроваджувати в життя, визначається самими державами в контексті використання національних форм, методів та прийомів правового регулювання.

Третя категорія актів – це рішення, висновки, резолюції, які представляють собою акти індивідуального характеру, а також судові рішення, які інтерпретують положення установчих договорів та відповідно тлумачать їх положення.

Основу спеціального правового регулювання у енергетичній сфері складають переважно директиви і регламенти. Певний вплив на формування законодавства у цій сфері мають також рекомендації та рішення Ради ЄС, які деталізують або роз’яснюють положення відповідних директив та регламентів.

Важливу роль для розвитку енергетичної політики ЄС відіграють також міжнародно-правові договори, які укладені Європейським Співтовариством відповідно до установчих, договорів, які також є джерелами вторинного законодавства ЄС.

Завантаження:

Директива (ЄС) 2015/15103 Європейського Парламенту та Ради від 09 вересня 2015, що доповнює Директиву 98/70/ЄС щодо якості бензину та дизельного пального та дововнює Директиву 2009/28/ЄС щодо стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел (Директива ILUC)

Реєстрація

Зареєструйтесь, будь ласка

Пароль буде вислано на E-mail

Авторизуватись на сайті

Увійдіть в свій кабінет