Міжнародні угоди

У сфері міжнародного енергетичного права Україна наприкінці 90-х років приєдналась до Європейської енергетичної хартії (ЄЕХ) – угоди, яка стосується міжурядової співпраці в енергетичному секторі та охоплює весь енергетичний ланцюжок (від розвідки до кінцевого використання). 6 лютого 1998 року Україною було ратифіковано Договір до Енергетичної хартії і Протокол до Енергетичної хартії з питань енергетичної ефективності та відповідним екологічним аспектам. Для України підписання Європейської енергетичної хартії та Договору стало також основою регулювання відносин в сфері обігу енергоносіїв та надання послуг з транзиту енергоносіїв до Європейського Союзу. Розширений формат двосторонніх відносин в енергетичній галузі також реалізується згідно з Меморандумом про взаєморозуміння щодо співробітництва енергетичній галузі між Європейським Союзом та Україною, який набув чинності з 1 грудня 2005 року.

Меморандум розповсюджується на основні сфери двостороннього співробітництва: ядерну безпеку, інтеграцію ринків електроенергії та газу, підвищення безпеки енергопостачання та транзиту вуглеводнів, структурну реформу, підвищення стандартів із техніки безпеки та охорони довкілля у вугільній галузі. До того ж, Україна та ЄС визначають необхідність розробки програми дій щодо поглиблення співробітництва в галузі енергоефективності, що також сприятиме впровадженню відновлюваних джерел енергії та проведенню заходів, спрямованих на вирішення проблеми глобальної зміни клімату, включаючи викиди до атмосфери електростанціями, які працюють на органічному паливі, а також використання спільного механізму реалізації за Кіотським протоколом.

Лінки:

Указ Президента України «Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)» № 148/98 від 24.02.1998 р.

Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» № 615/98 від 11.06.1998 р.

Постанова КМУ «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» № 1496 від 16.08.1999 р.

Постанова КМУ «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» № 1365 від 15.10.2004 р.

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (ратифіковано Законом України № 1430-IV від 04.02.2004 р.)

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства від 25.10.2005 р. (дата набрання чинності для України: 01.02.2011 р.)

Директива 2003/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 96/92/ЄС від 26.06.2003 р.

Директива 2001/77/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи щодо створення сприятливих умов продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних енергоджерел, на внутрішньому ринку електричної енергії від 27.09.2001 р.

Реєстрація

Зареєструйтесь, будь ласка

Пароль буде вислано на E-mail

Авторизуватись на сайті

Увійдіть в свій кабінет