Акти КМУ (в порядку прийняття)

Постанови

 «Про Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій» № 137 від 03.02.1997 р.

«Про Комплексну державну програму енергозбереження України» № 148 від 05.02.1997 р.

«Про Комплексні заходи щодо реалізації національної енергетичної програми України до 2010 року»  № 731 від 10.07.1997 р.

 «Про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики» № 1505 від 31.12.1997 р.

«Про державну експертизу з енергозбереження» № 1094 від 15.07.1998 р.

«Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» № 753 від 29.04.1999 р.

«Про заходи щодо подальшої реалізації Національної енергетичної програми України до 2010 року» № 1757 від 29.11.2000 р.

«Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної державної програми енергозбереження України» № 1040 від 27.06.2000 р.

 «Про затвердження програми "Етанол"» № 1044 від 04.07.2000 р. (втратила чинність на підставі Постанови КМУ № 2 від 05.01.2011 р.)

 «Питання Міжвідомчої координаційної ради з питань будівництва вітрових електростанцій» №  676 від 21.06.2001 р.

 «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного» № 1307 від 05.10.2004 р.

 «Про затвердження Порядку надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива» № 695 від 18.05.2006 р.

 «Про затвердження Програми розвитку виробництва дизельного біопалива» № 1774 від 22.12.2006 р.

  «Про особливості приєднання до електричних мереж об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел» № 126 від 19.02.2009 р.

 «Питання виконання у 2009 році Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України"» № 346 від 15.04.2009 р.

 «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій» № 389 від 10.04.2009 р.

 «Деякі питання подальшого розвитку вітроенергетики» № 705 від 08.07.2009  р

 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки» № 243 від 01.03.2010 р.

 «Про заходи з виконання у 2010 році Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій» № 908 від 29.09.2010 р.

«Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки» № 587 від 14.07.2010 р.

«Питання виконання у 2010 році Угоди про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії"» № 704 від 11.08.2010 р.

«Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України № 1044 від 04.07.2000 р.» № 2 від 05.01.2011 р.

«Питання реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки» № 447 від 27.04.2011 р.

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» № 689 від 29.06.2011 р

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» № 739 від 13.07.2011 р.

«Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» № 1056 від 17.10.2011 р.

«Деякі питання виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» № 105 від 25.01.2012 р.

«Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» № 538 від 06.06.2012 р.

 

«Деякі питання використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року»  № 588від 27.06.2012 р.

 

«Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» № 921 від 12.09.2012 р.

 

«Про затвердження Порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб'єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії» № 771 від 24.07.2013 р.

 

«Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» № 449  від 03.09.2014 р.

 

«Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України»  № 676 від 26.11.2014 р.

 

«Деякі питання використання у 2015 році коштів для здійснення заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження» № 177 від 08.04.2015 р.

 

«Про затвердження Примірного енергосервісного договору» № 845 від 21.10.2015 р.

 

«Про продовження строку виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» № 929 від 11.11.2015 р.

 

«Про внесення змін у додатки 2 і 3 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки» № 857 від 23.11.2016 р.

 

«Про внесення змін до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки» № 521 від 12.07.2017 р.

 

«Про внесення змін до Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України» № 643 від 23.08.2017 р.

 

Розпорядження

«Про розвиток виробництва біодизеля у 2003 році» №  597-р від 06.10.2003 р.

 «Про схвалення Концепції Програми розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року» № 576-р від 28.12.2005 р.

«Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» № 145-р від 15.03.2006 р.

«Про схвалення змін до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» № 507-р від 26.03.2008 р.

«Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки» № 1334-р від 16.10.2008 р.

«Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки» № 1446-р від 19.11.2008 р

«Про заходи з використання альтернативних джерел енергії» № 102-p від 04.02.2009 р.

«Про деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» № 159-p від 11.02.2009 р.

«Про питання організації виробництва та використання біогазу» № 217-p від 12.02.2009 р.

«Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку виробництва та використання біологічних видів палива» № 276-p від 12.02.2009 р.

«Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми видобування та використання газу метану вугільних родовищ як альтернативного енергоресурсу» № 1684-р від 23.02.2009 р.

«Про затвердження плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» № 733-р від 03.08.2011 р.

«Про затвердження плану заходів з нормативно-правового забезпечення реалізації енергоефективної політики теплоспоживання та модернізації сфери теплопостачання» № 588-р від 30.07.2012 р.

 

«Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності» № 669-р від 24.07.2013 р.

 

«Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» № 1071-р від 24.07.2013 р.

 

«Про внесення змін до плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» № 833-р від 23.10.2013 р.

 

«Про вдосконалення системи розрахунків за електричну енергію з альтернативних джерел енергії» № 589-р від 18.06.2014 р.

 

«Про внесення змін до плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» № 864-р від 17.09.2014 р.

 

«Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року» № 902-р  від 01.10.2014 р.

 

«Про схвалення розроблених Міністерством енергетики та вугільної промисловості планів імплементації деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері» № 346-р від 08.04.2015 р.

 

«Про схвалення розробленого Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження плану імплементації деяких актів законодавства ЄС» № 499-р від 20.05.2015 р.

 

«Про внесення зміни до пункту 27 плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» № 1059-р від 07.10.2015 р.

 

«Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року» № 1228-р від 25.11.2015 р.

 

«Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності)» № 489-р від 13.07.2016 р.

 

«Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”» № 605-р від 18.08.2017 р.

 

«Про внесення змін до плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» № 768-р від 27.09.2017 р

Реєстрація

Зареєструйтесь, будь ласка

Пароль буде вислано на E-mail

Авторизуватись на сайті

Увійдіть в свій кабінет