Державні інституції

Організаційно-правове забезпечення розвитку енергоефективності та використання ВДЕ

До системи органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах енергоефективності, енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії входять наступні державні інституції:

  • Центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності України). Агентство в межах своєї компетенції здійснює державний контроль у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та відповідальне за збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України.
  • Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Міненерговугілля України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах Основні завдання Міненерговугілля України сформульовані у відповідному Положенні.
  • Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінагрополітики України відповідно до покладених на нього завдань: вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва, розвиток сільськогосподарського машинобудування, енергозбереження, координацію інноваційних проектів; готує пропозиції щодо формування та розвитку ринкових схем і принципів забезпечення підприємств аграрного комплексу технічними засобами, обладнанням, у тому числі для виробництва біопалива, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами та іншими енергоресурсами.
  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. З основними завданнями покладеними на НКРЕ можна ознайомитись тут.
  • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової, промислової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у сфері торгівлі, державної регіональної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з Європейським Союзом. Згідно Положенню про міністерство одним з основних завдань Мінекономрозвитку України є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів та здійснення контролю за її реалізацією.
  • Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінприроди відповідає за раціональне використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття та екологічну безпеку України а також забезпечує в межах своїх повноважень виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, в тому числі впровадження механізмів за Кіотським протоколом.
  • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон України) є центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства. Відповідно до покладених на нього завдань Мінрегіон України розробляє та координує програми підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії; формує прогнозні баланси споживання теплової енергії, затверджує регламенти енергетичного аудиту об'єктів житлової та соціальної сфери.

Реєстрація

Зареєструйтесь, будь ласка

Пароль буде вислано на E-mail

Авторизуватись на сайті

Увійдіть в свій кабінет