Біомаса

Наявний енергетичний потенціал біомаси України

В Україні існує достатній енергетичний потенціал практично всіх видів біомаси і необхідна науково-технічна та промислова база для розвитку даної галузі енергетики. Показники енергетичного потенціалу біомаси відрізняються від потенціалу інших відновлювальних джерел тим, що, крім кліматометеорологічних умов залежать від рівня господарської діяльності в країні. За оцінками фахівців Інституту відновлюваної енергетики НАНУ рівень технічно-досяжного річного сумарного енергетичного потенціалу основних видів біомаси на даний час становить 37,88 млн. МВт год./рік теплової енергії та 3,03 37,88 млн. МВт год./рік електричної енергії, що є еквівалентним 6.72 млн. т у.п. (див. табл1). Оцінка, виконана фахівцями Інституту технічної теплофізики НАН України(див. табл.2), показує подібні цифри і свідчить, що економічно доцільний потенціал складає порядку 30 млн. т у.п./рік (14 % потреб України в первинній енергії). Основними складови¬ми потенціалу є відходи сільського госпо¬дарства та деревинна біомаса. Енергетичні культу¬ри представляють зараз «віртуальну» частину потенціалу, оскільки крім декількох експери-ментальних плантацій вони, практично, ще не вирощуються в Україні.

Потрібно зазначити, що величина потенціалу біомаси коливається в залежності від врожайності сільськогосподарських культур.

Табл.1 Енергетичний потенціал біомаси України (Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2009р.)

№ п/п Області Technologically feasible Substitution of organic fuel, mln. tf.e./year
1. АР Крим 0,99
2. Вінницька 1,57
3. Волинська 1,11
4. Дніпропетровська 1,88
5. Донецька 1,39
6. Житомирська 1,19
7. Закарпатська 0,71
8. Запорізька 1,84
9. Івано-Франківська 0,77
10. Київська 1,37
11. Кіровоградська 1,6
12. Луганська 0,97
13. Львівська 1,03
14. Миколаївська 1,5
15. Одеська 1,7
16. Полтавська 1,54
17. Рівненська 0,93
18. Сумська 0,96
19. Тернопільська 0,93
20. Харківська 1,31
21. Херсонська 1,25
22. Хмельницька 1,11
23. Черкаська 1,37
24. Чернівецька 0,72
25. Чернігівська 1,26
ВСЬОГО 31.0

Табл. 2. Енергетичний потенціал біомаси в Україні (2007/2008 р. Дані Інституту
технічної теплофізики НАНУ)

Вид біомаси Енергетичний потенціал, млн. т у.п.
Теоретичний Технічний Економічний
Солома зернових культур 10.39 5.21 1.34 (3.31)*
Солома ріпаку 1.07 0.75 0.75 (2.06)
Відходи виробництва кукурудзи на зерно (стебла, листя, стрижні початків) 5.70 3.99 2.79 (4.31)
Відходи виробництва соняшника (стебла, кошики) 2.86 2.86 (4.48)
Вторинні відходи сільського господарства (жом цукрового буряку, лушпиння соняш-ника, лушпайка рису) 1.11 1.01 0.65 (0.63)
Деревна біомаса 2.13 1.66 1.48 (1.63)
Біодизель 0.50 0.50 0.25 (0.69)
Біоетанол 2.33 2.33 0.86 (1.22)
Біогаз з гною 3.27 2.45 0.76
Біогаз з полігонів ТПВ 0.77 0.46 0.26
Біогаз із стічних вод 0.21 0.13 0.09
Енергетичні культури**
- тополя, міскантус, акація, вільха, верба
- ріпак (солома)
- ріпак (біодизель)
- кукурудза (біогаз)
 
 
14.58
1.65
0.78
1.59
 
 
12.39
1.15
0.78
1.11
 
 
12.39 (10.28)
1.15 (1.35)
0.78 (0.92)
1.11 (1.03)
Торф 0.77 0.46 0.40
ВСЬОГО 51.12 37.24 27.92 (~34)

* дані за 2008 рік; ** дані носять віртуальний характер (є лише вільні землі для їх посадок)

Реєстрація

Зареєструйтесь, будь ласка

Пароль буде вислано на E-mail

Авторизуватись на сайті

Увійдіть в свій кабінет